Vương triều thứ Chín của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác