Vương triều thứ Hai Mươi Ba của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác