Vương triều thứ Hai Mươi Chín của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác