Vương triều thứ Mười Một của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác