Vụ đánh bom Dinh Độc Lập 1962 – Theo ngôn ngữ khác