Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Azerbaijan – Theo ngôn ngữ khác