Viện Hàn lâm phim khoa học viễn tưởng, kỳ ảo và kinh dị – Theo ngôn ngữ khác