Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền – Theo ngôn ngữ khác