Wikipedia:Robot/Yêu cầu cấp quyền – Theo ngôn ngữ khác