Xã Richland, Quận Chickasaw, Iowa – Theo ngôn ngữ khác