Xanh, trắng, đỏ (phim truyền hình) – Theo ngôn ngữ khác