Tất cả nhật trình công khai

Hiển thị các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
  • 14:08, ngày 1 tháng 6 năm 2020 103.7.36.174 Thảo luận đã tạo trang Trương Triết Hạn (Trang mới: “{{Infobox person | name = Trương Triết Hạn <br> 张哲瀚 | image = | alt = | caption = | birth_name = | birth_date = {{birth date and age|1991|5|11}} |…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động