Tất cả nhật trình công khai

Hiển thị các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
  • 07:44, ngày 9 tháng 12 năm 2021 2001:ee0:5578:7a20:6d75:33bd:7cf6:2bb6 thảo luận đã tạo trang Lictor (Trang mới: “‎Một ‎'''‎người lictor‎'''‎ (có thể từ ‎‎tiếng Latinh:‎‎ ‎''‎ligare,‎''‎"để ràng buộc") là một công chức ‎‎La Mã‎‎ là một tiếp viên và vệ ‎‎sĩ‎‎ cho một ‎‎thẩm phán‎‎ đã giữ ‎''‎ ‎‎imperium‎''‎. Các Lictors được ghi lại kể từ ‎‎Vương quốc La Mã,‎‎và có thể có nguồn gốc từ ‎‎etruscans.‎‎ == ‎Nguồn gốc ==…”) Thẻ: Soạn thảo trực quan Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn