Tất cả nhật trình công khai

Hiển thị các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
 • 02:58, ngày 16 tháng 5 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Giaosu trieuhan.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Giáo Sư Triệu Hân, học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết tại trại Trung tâm giam giữ. '''Giấy phép''': Như mô tả trên http://package.minghui.org "欢迎 转载 传阅 本网 所有)
 • 02:16, ngày 16 tháng 5 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:DanapPLC thienanmon.jpg (Lấy từ wikipedia tiếng Anh: http://en.wikipedia.org/wiki/File:TiananmennBrutality.jpg License: As prominently displayed on [http://package.minghui.org/mh/2003/01/17/photo-exhibition/web/index1.htm photo library home page] "欢迎转载传阅本网�)
 • 15:16, ngày 9 tháng 5 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Michael Mahonen.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Đạo diễn Michael Mahonen |Nguồn = http://vietsoh.com |Ngày = 12-09-2010 |Tác giả = Jaya Gibson |Phiên bản khác = }})
 • 15:12, ngày 9 tháng 5 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Giaithuong baocat.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Giải thưởng phim Bão Cát tại liên hoan phim |Nguồn = http://baocat.org |Ngày = 01-12-2010 |Tác giả = baocat.org |Phiên bản khác = }})
 • 15:08, ngày 9 tháng 5 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Phim baocat.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Phim Bão Cát (StandStorm) |Nguồn = vietsoh.com |Ngày = 12-9-2010 |Tác giả = Jaya Gibson |Phiên bản khác = }})
 • 14:03, ngày 5 tháng 5 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Tapcong taodan.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Học viên Pháp Luân Công tập công tại Tao Đàn |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 15/11/2010 |Tác giả = Đỗ Trọng Chính |Phiên bản khác = }})
 • 18:02, ngày 11 tháng 4 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Vietnam-fahui-2010-04-ss.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Học viên Pháp Luân Công Việt Nam với biểu ngữ mừng sinh nhật Ông Lý Hồng Chí |Nguồn = http://minhhue.net |Ngày = 9/5/2010 |Tác giả = Minh Huệ Net |Phiên bản kh�)
 • 07:52, ngày 7 tháng 3 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Li Hongzhi.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Ông Lý Hồng Chí |Nguồn = photo.minghui.org |Ngày = ~~~~ |Tác giả = photo.minghui.org |Phiên bản khác = }})
 • 11:57, ngày 4 tháng 3 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Gaorongrong small.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Ngày 7 tháng Năm 2004, gương mặt của Cao Dung Dung bị đầy những dấu cháy nám bởi những cây dùi cui điện. |Nguồn = Falun Dafa Information Center |Ngày = ~~~~ |Tác giả )
 • 06:01, ngày 28 tháng 2 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Zhuan Falun.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Sách Chuyển Pháp Luân |Nguồn = http://phapluan.org |Ngày = 28/02/2011 |Tác giả = Không rõ |Phiên bản khác = }})
 • 09:09, ngày 21 tháng 2 năm 2011 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Falun gong.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Học viên Pháp Luân Công |Nguồn = http://tindaiphap.net |Ngày = 06/2008 |Tác giả = faluninfo.net |Phiên bản khác = }})
 • 18:24, ngày 3 tháng 12 năm 2010 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Sodotuduy.JPG ({{Thông tin |Miêu tả = sơ đồ tư duy vẽ bằng imind map |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 22/11/2010 |Tác giả = |Phiên bản khác = }})
 • 17:49, ngày 3 tháng 12 năm 2010 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Mindmap1.PNG ({{Thông tin |Miêu tả = sơ đồ tư duy vẽ bằng freemind |Nguồn = http://tindachieu.com |Ngày = 23/11/2010 |Tác giả = Thanh Phong |Phiên bản khác = }})
 • 14:07, ngày 10 tháng 6 năm 2010 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Zhuan falun.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Sách Chuyển Pháp Luân |Nguồn = http://khaitam.minhhue.net/ |Ngày = không rõ |Tác giả = |Phiên bản khác = }})
 • 13:24, ngày 10 tháng 6 năm 2010 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Falundafa005.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Vào giữa những năm 1990, các điểm luyện tập Pháp Luân Công giống như điểm luyện tập ở Quảng Châu trong hình trên là phổ biến khắp Trung Quốc. |Nguồn = http://tindaip)
 • 13:21, ngày 10 tháng 6 năm 2010 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Falundafa004.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Thành Phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, tuyên bố Sư phụ Lý là một “Đại sứ Thiện chí” và là một “Công dân đáng kính” |Nguồn = http://tindaiphap.net/news/264-Phap-Luan-Cong-Nhu)
 • 13:20, ngày 10 tháng 6 năm 2010 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Falundafa003.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = Bằng Danh Dự của Hội Kiến Nghĩa Dũng Vi Cơ Kim Trung Hoa |Nguồn = http://tindaiphap.net/news/264-Phap-Luan-Cong-Nhung-moc-thoi-gian.html |Ngày = 18/3/2009 |Tác giả = |Phiên)
 • 13:19, ngày 10 tháng 6 năm 2010 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Falundafa002.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = giải thưởng “Khí công sư được hoan nghênh nhất”. |Nguồn = http://tindaiphap.net/news/264-Phap-Luan-Cong-Nhung-moc-thoi-gian.html |Ngày = 18/3/2009 |Tác giả = |Phiên b�)
 • 13:17, ngày 10 tháng 6 năm 2010 MF6 Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Falundafahao001.jpg ({{Thông tin |Miêu tả = một lá thư đánh giá cao sự chữa trị bằng khí công |Nguồn = http://tindaiphap.net/news/264-Phap-Luan-Cong-Nhung-moc-thoi-gian.html |Ngày = 18/3/2009 |Tác giả = |Phiên b�)
 • 07:04, ngày 4 tháng 7 năm 2008 Đã mở tài khoản người dùng MF6 Thảo luận đóng góp