Mở trình đơn chính

Nhật trình cấp quyền thành viên

Đây là nhật trình lưu những thay đổi đối với các quyền hạn thành viên. Xem thêm nhật trình này ở Meta.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 07:03, ngày 15 tháng 9 năm 2019 Lequyensinger Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 08:54, ngày 14 tháng 9 năm 2019 Thuanmycuatoi Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 03:35, ngày 14 tháng 9 năm 2019 Fanofbfolders Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 13:38, ngày 12 tháng 9 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThiênĐế98 từ bảo quản viên đến bot giả (tạm thời cho đến 15:38, ngày 12 tháng 9 năm 2019) và bảo quản viên (Mời biểu quyết.)
 • 15:50, ngày 10 tháng 9 năm 2019 Thanhphucdongnhi Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 04:41, ngày 10 tháng 9 năm 2019 Bongdentoiac Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và người được miễn cấm IP đến người tự đánh dấu tuần tra, người được miễn cấm IP và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 06:34, ngày 9 tháng 9 năm 2019 TRần bích Trường Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 • 13:58, ngày 7 tháng 9 năm 2019 FoxSerfaty Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 07:57, ngày 6 tháng 9 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Sontranngoc từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tin cậy, dịch/viết nhiều bài)
 • 03:58, ngày 6 tháng 9 năm 2019 Matsui Kiyoko Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:57, ngày 5 tháng 9 năm 2019 LuanNguyen (M.A) Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 09:40, ngày 4 tháng 9 năm 2019 Ituvan Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 04:42, ngày 4 tháng 9 năm 2019 Tuần dương hạm Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 14:11, ngày 2 tháng 9 năm 2019 Musicque Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 07:48, ngày 2 tháng 9 năm 2019 Phankhachaidang Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:11, ngày 31 tháng 8 năm 2019 Phuongdung1987 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:06, ngày 31 tháng 8 năm 2019 Dtlong0865 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động PHP7 Sửa đổi di động nâng cao
 • 13:46, ngày 31 tháng 8 năm 2019 Rémy Lee Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 02:40, ngày 31 tháng 8 năm 2019 Hoa112008 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 13:44, ngày 29 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Keo010122 từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa (thành viên thường xuyên chống phá hoại)
 • 05:48, ngày 28 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Musicque từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tin cậy, dịch/viết nhiều bài)
 • 03:28, ngày 27 tháng 8 năm 2019 Theblues Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 01:47, ngày 27 tháng 8 năm 2019 Thuhuonglethi Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 15:42, ngày 26 tháng 8 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThiênĐế98 từ bảo quản viên đến bot giả (tạm thời cho đến 17:42, ngày 26 tháng 8 năm 2019) và bảo quản viên
 • 14:53, ngày 26 tháng 8 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThiênĐế98 từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên
 • 14:38, ngày 26 tháng 8 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThiênĐế98 từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả
 • 11:16, ngày 26 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tuanminh01 từ bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện, bảo quản viên và bot giả (tạo hàng loạt trang thảo luận thành viên)
 • 10:24, ngày 26 tháng 8 năm 2019 Annguyen1001 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 03:53, ngày 26 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tuanminh01 từ bot giả, bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện và bảo quản viên (đã xử lý xong)
 • 19:42, ngày 25 tháng 8 năm 2019 Thaisk Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 21:27, ngày 23 tháng 8 năm 2019 Vivaelcelta Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:56, ngày 23 tháng 8 năm 2019 TohaomgBot Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và bot giả đến người tự đánh dấu tuần tra, bot giả và thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 12:29, ngày 19 tháng 8 năm 2019 Huỳnh Khải Nguyên Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 19:43, ngày 17 tháng 8 năm 2019 Hienzquynh Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 05:08, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Thienhau2003 từ người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng đến người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng và người được miễn cấm IP (theo y/c)
 • 02:20, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Hanh mad Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 13:32, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng biết đặt tên là gì thiệt chán hết sức Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 13:37, ngày 12 tháng 8 năm 2019 Rau Dưa Xào Mỳ Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 08:55, ngày 11 tháng 8 năm 2019 Huycoi30 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 02:58, ngày 11 tháng 8 năm 2019 Thần Gió Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 19:39, ngày 10 tháng 8 năm 2019 Holam842000 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 03:38, ngày 10 tháng 8 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Kolega2357 từ người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa đến bot giả (tạm thời cho đến 03:38, ngày 17 tháng 8 năm 2019), người tự đánh dấu tuần tra, thành viên được xác nhận mở rộng và người lùi sửa
 • 03:36, ngày 10 tháng 8 năm 2019 Kolega2357 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 14:29, ngày 8 tháng 8 năm 2019 SiriusBlack299 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 14:18, ngày 8 tháng 8 năm 2019 Nhoxleminhtien Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 13:40, ngày 7 tháng 8 năm 2019 Simsimhae Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 01:01, ngày 6 tháng 8 năm 2019 Sa Long Cương Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:36, ngày 3 tháng 8 năm 2019 Nguyenvanhieu6574 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 10:22, ngày 1 tháng 8 năm 2019 Letuanduong12 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 10:05, ngày 1 tháng 8 năm 2019 Thày Bùi Phúc Trạch - CVA Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)