Mở trình đơn chính

Nhật trình cấp quyền thành viên

Đây là nhật trình lưu những thay đổi đối với các quyền hạn thành viên. Xem thêm nhật trình này ở Meta.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 07:38, ngày 19 tháng 5 năm 2019 Foxx70 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 14:53, ngày 17 tháng 5 năm 2019 Mặt trời đỏ Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 13:24, ngày 15 tháng 5 năm 2019 Jjirit Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 10:32, ngày 14 tháng 5 năm 2019 Bjnrop06 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 03:42, ngày 14 tháng 5 năm 2019 Kimkha Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 06:48, ngày 13 tháng 5 năm 2019 Nguyễn Đức Ninh Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 20:45, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Thick thi sock Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:44, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Rolsewiki Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 13:47, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Micluky Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 01:11, ngày 8 tháng 5 năm 2019 MuDavid Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 17:52, ngày 5 tháng 5 năm 2019 CleW Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 08:13, ngày 4 tháng 5 năm 2019 Nguyen Minhquan Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 06:39, ngày 3 tháng 5 năm 2019 Minhle20002013 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 16:08, ngày 2 tháng 5 năm 2019 Michinh Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 17:22, ngày 1 tháng 5 năm 2019 Hungda Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 07:35, ngày 1 tháng 5 năm 2019 Thiên Nam Huỳnh Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 05:53, ngày 1 tháng 5 năm 2019 Ryutr Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 19:01, ngày 30 tháng 4 năm 2019 Paris 16 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 10:02, ngày 29 tháng 4 năm 2019 Volga Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ tuần tra viên đến tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 14:50, ngày 28 tháng 4 năm 2019 Nguyên Lê Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 11:08, ngày 28 tháng 4 năm 2019 Hoangtrong2305 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 11:05, ngày 28 tháng 4 năm 2019 Mhung121 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 06:48, ngày 28 tháng 4 năm 2019 Be be nhat Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 06:21, ngày 26 tháng 4 năm 2019 Nh.Nguyen Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 07:31, ngày 25 tháng 4 năm 2019 Kittenvn Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 08:22, ngày 24 tháng 4 năm 2019 NXL1997 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 01:54, ngày 24 tháng 4 năm 2019 Duongqua56 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 02:35, ngày 22 tháng 4 năm 2019 Cheers! Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, người được miễn cấm IP, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, người được miễn cấm IP, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 06:37, ngày 20 tháng 4 năm 2019 Granny260 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 10:53, ngày 19 tháng 4 năm 2019 Bùi Thụy Đào Nguyên Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 04:28, ngày 17 tháng 4 năm 2019 Nhuttandc Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 08:18, ngày 16 tháng 4 năm 2019 G.G Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 07:18, ngày 15 tháng 4 năm 2019 Duchuyquynhon1308 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 02:57, ngày 12 tháng 4 năm 2019 Memberofc1 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ tuần tra viên đến tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 01:22, ngày 12 tháng 4 năm 2019 Vokaanhduy Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Fountain [0.1.3]
 • 08:47, ngày 11 tháng 4 năm 2019 Lanhsmp Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Fountain [0.1.3]
 • 08:27, ngày 11 tháng 4 năm 2019 Hcnguyen17279 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 18:09, ngày 10 tháng 4 năm 2019 MargaretRDonald Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 16:21, ngày 10 tháng 4 năm 2019 Ngọc trai vàng Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 07:52, ngày 10 tháng 4 năm 2019 Đạt Ngọc Lý Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 06:10, ngày 10 tháng 4 năm 2019 Capon Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 08:53, ngày 9 tháng 4 năm 2019 Albertpda Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 08:40, ngày 9 tháng 4 năm 2019 Knight Wolf Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 07:00, ngày 9 tháng 4 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tuanminh01 từ bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện, bảo quản viên và bot giả (tạo hàng loạt trang thảo luận thành viên) Thẻ: PHP7
 • 04:33, ngày 9 tháng 4 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tuanminh01 từ bot giả, bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện và bảo quản viên (đã xử lý xong) Thẻ: PHP7
 • 00:54, ngày 9 tháng 4 năm 2019 Atnastr Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 13:23, ngày 5 tháng 4 năm 2019 Nga okita Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 04:39, ngày 5 tháng 4 năm 2019 Cậu Bé Già Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 04:36, ngày 5 tháng 4 năm 2019 Sanada Yuki-kun Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 15:51, ngày 4 tháng 4 năm 2019 Dungpenta Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)