Mở trình đơn chính

Nhật trình cấp quyền thành viên

Đây là nhật trình lưu những thay đổi đối với các quyền hạn thành viên. Xem thêm nhật trình này ở Meta.

Nhật trình
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
 • 04:10, ngày 17 tháng 7 năm 2019 Titanli Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 03:55, ngày 17 tháng 7 năm 2019 Ptthnhan Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 17:43, ngày 13 tháng 7 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ptthnhan từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên dịch bài)
 • 08:33, ngày 13 tháng 7 năm 2019 Liverpoolmylove Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ tuần tra viên đến tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 16:51, ngày 12 tháng 7 năm 2019 Anewplayer Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 13:59, ngày 12 tháng 7 năm 2019 Ercé Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 23:16, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Khyem Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 13:41, ngày 9 tháng 7 năm 2019 MSG17 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 08:02, ngày 9 tháng 7 năm 2019 Tinatino95 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 05:50, ngày 8 tháng 7 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tuanminh01 từ bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện, bảo quản viên và bot giả (tạo hàng loạt trang thảo luận thành viên)
 • 04:09, ngày 7 tháng 7 năm 2019 MrTranCFCVN Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 06:41, ngày 6 tháng 7 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tuanminh01 từ bot giả, bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện và bảo quản viên (đã xử lý xong)
 • 02:48, ngày 4 tháng 7 năm 2019 Ngonam23 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 04:01, ngày 3 tháng 7 năm 2019 Loidong.982857 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 11:50, ngày 2 tháng 7 năm 2019 Keo010122 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 06:39, ngày 2 tháng 7 năm 2019 Ngochuong1328 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 09:10, ngày 26 tháng 6 năm 2019 Gió sớm mai thổi bốn phương trời Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 00:19, ngày 24 tháng 6 năm 2019 Final-Fantasy-HH Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 23:52, ngày 22 tháng 6 năm 2019 Goodmorninghpvn Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 09:36, ngày 22 tháng 6 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThiênĐế98 từ bảo quản viên đến bot giả (tạm thời cho đến 10:36, ngày 22 tháng 6 năm 2019) và bảo quản viên (Tránh làm tràn trang thay đổi gần đây)
 • 13:57, ngày 21 tháng 6 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThiênĐế98 từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên ((Đã hết các việc làm tràn TĐGĐ))
 • 12:38, ngày 21 tháng 6 năm 2019 ThiênĐế98 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThiênĐế98 từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (Tránh làm tràn (thêm) trang thay đổi gần đây)
 • 02:50, ngày 20 tháng 6 năm 2019 Kotankien Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 01:07, ngày 19 tháng 6 năm 2019 Anhtuan123321 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 17:58, ngày 17 tháng 6 năm 2019 Leducbinh.tlu Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:07, ngày 15 tháng 6 năm 2019 Nguyenthephuc Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 18:02, ngày 13 tháng 6 năm 2019 Nguyễn Quang Hiển 1984 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: Sửa đổi di động, Sửa đổi từ trang di động
 • 03:45, ngày 12 tháng 6 năm 2019 Dieu2005 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 08:12, ngày 11 tháng 6 năm 2019 Sontranngoc Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 08:06, ngày 11 tháng 6 năm 2019 Hoang42006 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 10:51, ngày 10 tháng 6 năm 2019 Charlotte Dinh Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 16:41, ngày 9 tháng 6 năm 2019 Collector143 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 07:14, ngày 6 tháng 6 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tuanminh01 từ bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện, bảo quản viên và bot giả (tạo hàng loạt trang thảo luận thành viên)
 • 01:45, ngày 6 tháng 6 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Tuanminh01 từ bot giả, bảo quản viên giao diện và bảo quản viên đến bảo quản viên giao diện và bảo quản viên (đã xử lý xong)
 • 13:25, ngày 5 tháng 6 năm 2019 Taketa Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ người tự đánh dấu tuần tra đến người tự đánh dấu tuần tra và thành viên được xác nhận mở rộng
 • 03:04, ngày 5 tháng 6 năm 2019 Yui Tokito Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 16:53, ngày 3 tháng 6 năm 2019 Hamloi23 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 04:24, ngày 3 tháng 6 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Le-cerveau-gelé từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tin cậy, tạo/dịch nhiều bài viết)
 • 05:07, ngày 1 tháng 6 năm 2019 Binbin0111 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 09:54, ngày 30 tháng 5 năm 2019 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Vokaanhduy từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra (thành viên tin cậy, tạo/dịch nhiều bài viết)
 • 06:58, ngày 28 tháng 5 năm 2019 Hotanloc Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng Thẻ: PHP7
 • 02:29, ngày 26 tháng 5 năm 2019 Thuy Ho Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 09:03, ngày 23 tháng 5 năm 2019 Randall uob Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 11:17, ngày 22 tháng 5 năm 2019 Hoangkid Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 15:23, ngày 20 tháng 5 năm 2019 Bùi Công Chức Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 07:38, ngày 19 tháng 5 năm 2019 Foxx70 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 14:53, ngày 17 tháng 5 năm 2019 Mặt trời đỏ Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 13:24, ngày 15 tháng 5 năm 2019 Jjirit Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 10:32, ngày 14 tháng 5 năm 2019 Bjnrop06 Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
 • 03:42, ngày 14 tháng 5 năm 2019 Kimkha Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng
(Mới nhất | Cũ nhất) Xem (50 mới hơn) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500)