Liệt kê các ứng dụng OAuth

Duyệt các ứng dụng OAuth
Tên ứng dụng
PAWS
Phiên bản tiêu dùng:
1.2
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
Nhà xuất bản
YuviPanda
Trạng thái
chấp nhận
Miêu tả
PAWS (Pywikibot: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other python code) online via a Jupyterhub instance, at https://tools.wmflabs.org/paws. OAuth integration allows people to edit / run automated processes without having to expose their passwords. This will make the consumer_secret and consumer_id public, until https://phabricator.wikimedia.org/T120469 is fixed. I have talked to Chris Steipp about this and it is ok for the short term.
Dự án có liên quan
Tất cả các dự án trên mạng này
“URL gọi lại” OAuth
https://paws.wmflabs.org/paws/hub/oauth_callback
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
Không
Applicable grants
  • Hoạt động với tần số cao
Sửa đổi tốc độ cao
  • Tương tác với trang
Sửa đổi các trang đã tồn tại; Sửa đội các trang bị khóa; Tạo, sửa đổi, và di chuyển trang; Tuần tra các thay đổi trang
  • Tương tác với tập tin
Tải lên tập tin mới; Tải lên, thay thế, và di chuyển tập tin
  • Thực hiện các hành động bảo quản
Lùi một loạt thay đổi vào một trang
  • Tương tác với danh sách theo dõi của bạn
Xem danh sách theo dõi của bạn
  • Hoạt động khác
Sửa danh sách theo dõi của bạn