Liệt kê các ứng dụng OAuth

Duyệt các ứng dụng OAuth
Tên ứng dụng
Dispenser
Phiên bản tiêu dùng:
1.0
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
Nhà xuất bản
Dispenser
Trạng thái
chấp nhận
Miêu tả
Dispenser tools
Dự án có liên quan
Tất cả các dự án trên mạng này
“URL gọi lại” OAuth
http://tools.wmflabs.org/dispenser/oauth_callback
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
Không
Applicable grants
  • Hoạt động với tần số cao
Sửa đổi tốc độ cao
  • Tương tác với trang
Sửa đổi các trang đã tồn tại; Sửa đội các trang bị khóa; Tạo, sửa đổi, và di chuyển trang; Tuần tra các thay đổi trang
  • Tùy biến và tùy chọn
Sửa đổi CSS/JSON/JavaScript cá nhân của bạn
  • Thực hiện các hành động bảo quản
Sửa không gian tên MediaWiki và JSON toàn trang hoặc cá nhân; Lùi một loạt thay đổi vào một trang
  • Tương tác với tập tin
Tải lên tập tin mới; Tải lên, thay thế, và di chuyển tập tin
  • Tương tác với danh sách theo dõi của bạn
Xem danh sách theo dõi của bạn
  • Hoạt động khác
Sửa danh sách theo dõi của bạn
  • Gửi thư điện tử
Gửi thư điện tử cho người dùng khác