Liệt kê các ứng dụng OAuth

Duyệt các ứng dụng OAuth
Tên ứng dụng
Fountain
Phiên bản tiêu dùng:
0.1.3
OAuth protocol version
OAuth 1.0a
Nhà xuất bản
Ле Лой
Trạng thái
chấp nhận
Miêu tả
An application that greatly assists at edit-a-thons by collecting the submitted articles, showing the marks, and helping the jury.
Dự án có liên quan
Tất cả các dự án trên mạng này
“URL gọi lại” OAuth
https://tools.wmflabs.org/fountain/callback
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
Không
Applicable grants
  • Tương tác với trang
Sửa đổi các trang đã tồn tại; Tạo, sửa đổi, và di chuyển trang