Khác biệt giữa các bản “Sở Giản vương”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Sở Thanh vương]]
==Tham khảo==
*[[Sử kí Tư Mã Thiên]], thiên ''Sở thế gia''
*Phương Thi Danh (2001), ''Niên biểu lịch sử Trung Quốc,'' NXB Thế giới
==Chú thích==
{{Tham khảo}}