Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Quang Trung”

:Tôi tham gia nhiều vào những bài viết lịch sử, chính bởi thực trạng của nhiều bài viết lịch sử cách đây gần 2 năm: phụ thuộc nhiều vào bản tiếng Anh với thông tin có nhiều sai sót và cách dịch ra "tiếng Việt không theo kiểu nói của Việt Nam" của những bài viết này.
2/Thông tin về cái chết của Nguyễn Huệ: Nên bỏ thông tin quá chi tiết về "bệnh não". Phần đó nên nói cuối bài. Mở đầu chỉ nên nêu những gì thật khái quát về nhân vật hay thời kỳ.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 15:03, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
:''nhà Thanh'' trong thời kỳ hùng mạnh nhất '''của nó''' dưới triều Thanh Cao Tông. ''Nó'' ở đây là Nhà Thanh chứ trước đó có để một chữ Tây Sơn vào chỗ nhà thanh không nhỉ?
:"tiếng Việt theo kiểu nói của Việt Nam" hay ""tiếng Việt theo kiểu nói của người dùng tiếng Việt" xin hỏi rốt cục là phải theo tiêu chuẩn nào?
.[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Michael|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Michael|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 15:11, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
227

lần sửa đổi