Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ học ứng dụng”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Việc giải quyết các bài toán này đòi hỏi phải chính xác hoá và phức tạp hóa hơn nữa các mô hình toán học của đối tượng nghiên cứu:
* Các Chi tiết và Cơ cấu máy.
* Các Phần tử và Hệ thống dụng cụ công nghiệp.
* Các Kết cấu máy và Công trình.
Đó là những đối tượng kỹ thuật mà chúng có thể được sử dụng, nghiên cứu một cách cặn kẽ, chỉ với sự ứng dụng mạnh mẽ của kỹ thuật tính toán. Do đó, kỹ thuật tính toán, các phương pháp tính toán hiệu quả, và các thuật toán mô hình hoá bằng máy tính các hệ cơ học phức tạp đã trở thành những công cụ quan trọng trong nghiên cứu của [[Cơ học ứng dụng]]
 
4.108

lần sửa đổi