Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ học ứng dụng”

 
==Lịch sử==
Ý tưởng chủ đạo đặt cơ sở cho việc hình thành bộ môn khoa học [[Cơ học ứng dụng]] là sự kết hợp giữa hai ngành:ngành Ngành Toán-Cơ và ngành kỹ thuật: chếChế tạo máy và xây dựng.
 
Hướng học thuật của ngành khoa học này là sự kết hợp giữa nghiên cúu cơ bản chuyên sâu trong các lĩnh vực cơ học như:
* Cơ học lý thuyết.
* Cơ học môi trường liên tục.
* Lý thuyết đàn hồi,.
* Lý thuyết dẻo, .
* Lý thuyết dao động, .
* Lý thuyết ổn định, .
* Lý thuyết tấm và vỏ.
cùngCùng với việc giải quyết các bài toán ứng dụng phức tạp, mà nó liên quan tới các nhu cầu phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy và xây dựng.
 
Việc giải quyết các bài toán này đòi hỏi phải chính xác hoá và phức tạp hóa hơn nữa các mô hình toán học của đối tượng nghiên cứu:
* Các Phần tử và Hệ thống dụng cụ công nghiệp.
* Các Kết cấu máy và Công trình.
Đó là những đối tượng kỹ thuật mà chúng có thể được sử dụng, nghiên cứu một cách cặn kẽ, chỉ với sự ứng dụng mạnh mẽ của kỹ thuật tính toán. Do đó, kỹ thuật tính toán, các phương pháp tính toán hiệu quả, và các thuật toán mô hình hoá bằng máy tính các hệ cơ học phức tạp đã trở thành những công cụ quan trọng trong nghiên cứu của [[Cơ học ứng dụng]].
 
==Các môn học==
2.829

lần sửa đổi