Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Quang Trung”

Và tôi đã sửa lại, tôi nói lại một lần nữa tôi đã sửa lại: ''Sau thời điểm ông qua đời ít lâu, Việt Nam lần đầu tiên được thống nhất sau ba thế kỷ nội chiến'' chứ tôi không dịch nguyên văn:''"Việt Nam được thống nhất lần đầu tiên sau 3 thế kỷ vào lúc (hoặc ngay sau khi) ông mất"''
::10 năm, lâu hơn cả thời gian ông ở ngôi (4 năm) mà là "ít lâu"?? Dù dịch thế nào nào đi nữa thì câu trên trong bản tiếng Anh cũng sai lịch sử và không đưa vào được. Tôi xin nhắc lại là viết như vậy thì nghĩa là không thuộc sử Việt Nam.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 16:42, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
::Ít lâu -> Một thời gian. Mà lịch sử thì 10 năm có gọi là lâu? Còn lại xin để tôi đọc tiếp. Thank .[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Mikaelo|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Mikaelo|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 16:48, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 
*Thứ hai, Trungda đang viết cho Wikipedia Tiếng Việt hay Wikipedia tiếng Anh mà bắy bẻ nó dữ vậy ?
::Tôi viết sử Việt Nam. Bằng tiếng Việt thì tôi sửa cho đúng, còn với tiếng Anh thì tôi đề nghị sửa cho đúng.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 16:42, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
227

lần sửa đổi