Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Quang Trung”

*Thứ hai, Trungda đang viết cho Wikipedia Tiếng Việt hay Wikipedia tiếng Anh mà bắy bẻ nó dữ vậy ?
::Tôi viết sử Việt Nam. Bằng tiếng Việt thì tôi sửa cho đúng, còn với tiếng Anh thì tôi đề nghị sửa cho đúng.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 16:42, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
::Tiếp nhận ý này. Thank .[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Mikaelo|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Mikaelo|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 16:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
*Thứ 3, đề nghị Trungda trả lời những thảo luận của tôi. Đây là Tiếng Việt ở Việt Nam hay là Tiếng Việt của những người có dùng tiếng Việt ở khắp thế giới. Cái bạn IP của Pháp nào đó nói gần giông ý tôi: Bách Khoa gì mà viết sến dữ vậy? Bạn dùng từ nào khác được không, có cần phải chép giống y chang như những gì mà sách ghi không? ''nhà nghiên cứu hiện đại thống nhất rằng'': họ không sống vào thời điểm đó để mà biết dân chúng nghĩa gì. Bạn cần phải nguyên cứu về sử s1chsách của nhà Hậu Lê, Tây Sơn, Nhà Nguyễn và cả nhà sử học Trần Trọng Kim nữa.
::Các nhà nghiên cứu hiện nay, khi viết công trình của mình đã dẫn chiếu, tham khảo các sách mà bạn nói trước khi kết luận. Bạn tìm đọc "Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ" của Nguyễn Lương Bích và Phạm Ngọc Phụng nhé. Trong đó có nhiều trích dẫn từ sử cũ và thậm chí các thư từ của các giáo sĩ người Pháp và Tây Ban Nha ở VN hồi thế kỷ 18.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 16:42, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
:::Tôi xin nói thêm: để viết về chủ thể nên có từ 3 cuốn sách của 3 tác giả/nhóm tác giả khác nhau, nó sẽ tạo ra một cái nhìn toàn diện hơn. .[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Mikaelo|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Mikaelo|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 16:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
Thứ 4, nếu trungda năm vững tiếng Anh tôi xin tặng trungda câu này:
{{cquote|An article is neutral if, after reading it, you cannot tell where the author's sympathies lie. An article is not neutral if, after reading it, you can tell where the author's sympathies lie.| [[:en:User:Raul654/Raul's_laws|Raul's_laws]]}}
Tôi rất tự hào để nói rằng: gia đình tôi nguyên gốc là từ nơi mà Tây Sơn đã khởi nghĩa, và tổ tiên tôi là các Tay Son's Supporter. Và tôi rất thần tượng cuộc đời và con người của Nguyễn Huệ. Nên tôi rất muốn một bài viết mang tính khách quang không cần phải ca ngợi ông. Cái xuất sắc tự nhiên nó sẽ phát sáng. Tôi thấy bạn là prime editor của bài viết này nên tôi chỉ đứng nhìn chứ không tham gia vào bài này. Tôi sợ nếu tôi tham gia vào thì bài viết ca ngợi ông quá đáng thì thật có tội với ống.
::Công lao của vua Thái Đức, bạn hãy xem bài [[Nguyễn Nhạc]] đi. Tôi chưa từng hạ thấp Nguyễn Nhạc, ngược lại, bạn sẽ thấy tôi dành cho vua anh những lời thoả đáng. Ngay trong bài viết Nguyễn Huệ này, tôi đã đề cập tới công lao hỗ trợ cho Nguyễn Huệ trong trận Phú Yên năm 1775. Công đó không nhỏ và chứng tỏ vua anh cũng rất thông minh, quyền biến. Những tình tiết khác liên quan tới Nguyễn Nhạc, không nên nói quá nhiều trong bài này vì ông đã có bài riêng. Đây là bài Nguyễn Huệ kia mà. Tương tự, trong bài Nguyễn Nhạc, tôi không để Nguyễn Huệ "choán" quá nhiều dòng của vua anh không cần thiết - chỉ những thông tin bắt buộc phải đưa mới đưa.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 16:42, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
::Tình tiết quan trọng: Nguyễn Huệ lên ngôi và thái độ của Nguyễn Nhạc -> vẫn chưa rõ .[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Mikaelo|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Mikaelo|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 16:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 
*Thứ năm, Quang Trung lên ngôi và thái độ của Nguyễn Nhạc thì không hiểu sao mấy bộ sử cũ lại không chép kỹ. Các bộ sử hiện giờ cứ nói Nhạc tự nhường ngôi cho Quang Trung thật là rất khó tin (vì hoàn toàn không nêu rõ là Nhạc có ra cái chiếu chỉ nào dùng để nhường ngôi hay không?) Chưa một ông Vua nào mà nhường ngôi cho người khác dễ như vậy? Chi tiết này cần phải lưu ý cho người đọc đôi chút
::Với điều này, vẫn khuyên bạn tìm đọc "Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ" của Nguyễn Lương Bích và Phạm Ngọc Phụng. Tôi không phải là sử gia để sáng tác hay công bố công trình lịch sử của mình.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 16:42, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
:::Tôi không đòi hỏi bạn tự nghiên cứu xin bạn đọc lại cuốn sách và viết vào chi tiết này, nếu không có xin để một dòng (Thái độ của Thái Đức là không rõ vì ....). Wikipedia không đăng nghiên cứu chưa được công bố .[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Mikaelo|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Mikaelo|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 16:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 
*Thứ sáu, dường như cư dân ở Sài Côn/Sài Gòn lúc đó vẫn chưa tin vào Quang Trung cho lắm khi Nguyễn Ánh lấy lại Sài Côn/Sài Gòn nhưng không có kháng cự gì cho lắm. Đó có thể là hậu quả của việc Lữ đã lấy hết lương thực của Sài Côn/Sài Gòn trước khi ông rút đi [http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/vnsl/vnsl06.html]. Đây là chi tiết cũng cần phải có
::Đúng. Nguyễn Ánh được lòng các địa chủ Nam Bộ hơn Tây Sơn, bài [[Nhà Tây Sơn]] nói rồi. Các địa chủ mới là người nắm kinh tế "hà hơi" cho chúa Nguyễn. Nhưng nguyên nhân tại ông Lữ hay vì nhiều nguyên nhân khác cần khảo sát thêm. Tôi phải là sử gia nên không lý giải thấu đáo vấn đề này. Điều đó đề cập trong bài Nhà Tây Sơn,phần "Xem thêm" đã dẫn, không cần nói quá nhiều ở đây.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 16:42, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
::PHải nói chứ, nó goóp phần tạo ra hình ảnh Nguyễn Huệ đấy bạn. Trong mắt người dân hồi ấy, ông là người như thế nào. .[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Mikaelo|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Mikaelo|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 16:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 
*Thứ bảy, tất cả cần có một nguyên nhân: ông chết vì bệnh cũng cần phải nói. Cái [[tai biến mạch máu não]] không khái quát được sự cực khổ của Quang Trung: một mình ông chống cả triều Tây Sơn trong thời gian cuối đời ư? Và nó là nguyên nhân đáng tin cậy nhất! Đó là hai lý do nên có nó
::Đoạn cuối bài đề cập cái chết của ông đã nói tới tình tiết bệnh tật này. OK, Hai điều bạn viết thực ra là hệ quả của nhau thôi. Mình ông phải lo mọi chuyện ("Nam bắc đều mong" đấy!), suy nghĩ quá nhiều nên mới "tai biến". Hai nhưng thực là 1. --[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 16:42, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
::Xin đọc cuối trang .[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Mikaelo|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Mikaelo|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 16:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 
*Thứ tám, tôi tặng bạn tiếp: khi viết đừng look down kẻ thù của thần tượng mình. Đặc biệt là trong trường hợp thần tượng mình đã thắng, kẻ thù càng giỏi mà thần tượng vẫn thắng được: đó không phải là một cách để làm chính thần tượng "to" hơn sao?
.[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Michael|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Michael|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 15:09, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
::Tôi không hạ thấp Nguyễn Ánh và Càn Long. Tôi đã cãi cho Càn Long thịnh trị chứ không suy nhược; còn Ánh - tôi đã nói trong bài Tây Sơn. Thực ra, nếu đọc kỹ sẽ thấy, chân dung của [[Nguyễn Ánh]] được đề cập qua 4 bài về 3 anh em Tây Sơn và [[nhà Tây Sơn]], có khi còn dài hơn cả bài chính về ông vua "cõng rắn" nhưng sống dai, nhẫn nại và quả cảm này!--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 16:42, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
:::Xin nói thêm: tôi nêu ý kiến với tinh thần xây dựng. Thực tâm tôi muốn Wikipedia có 1 bài viết tuyệt hảo, nhất là về Nguyễn Huệ. Thank
.[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Mikaelo|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Mikaelo|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 16:58, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
 
==Tiếng Việt và Mở đầu==
227

lần sửa đổi