Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Quang Trung”

:''"Còn trình độ tiếng Việt của tôi mới ơ mức độ tốt à chứ không được thông thạo như tiếng mẹ đẻ"''
:Tôi không tự bịa ra. Tôi viết có "nguồn tài liệu" cả.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 17:31, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
::NHưng tôi không nói tôi không rành = tôi không biết gì cả!!! .Tiếng Việt của bạn có thể là 5 6 7 còn tôi chỉ ở cấp 3 cũng không chắc là đã thua những người sinh ra và lớn lên trong Tiếng Việt!!! Thứ hai là bạn nói chuyện với IP hay là với tôi vậy? Sao đem tôi ra dẫn chứng?[[Hình:Mike-Icon.JPG|23px]] <font face="comic sans ms" color="#000000">[[User:Mikaelo|<ins>'''Michael'''</ins>]]</font> ([[User talk:Mikaelo|<font color="#206301">My:Box</font>]] &#124; [[Special:Emailuser/Mikaelo|<font color="#700000">My:Ear</font>]]) 17:37, ngày 27 tháng 1 năm 2008 (UTC)
227

lần sửa đổi