Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Tọa độ”

Thêm #coordinates: (MW:Extension:GeoData) theo en:Template:Coord
(Đã lùi lại sửa đổi 10052526 của Mxn (Thảo luận): hiện có lỗi cú pháp)
(Thêm #coordinates: (MW:Extension:GeoData) theo en:Template:Coord)
<includeonly>{{Coord/display/{{{display|inline}}}|1={{Coord/input/{{#ifeq:{{{4|}}}||dec|{{#if:{{#switch:{{{4}}}{{{8}}}|NE|NW|SE|SW=y}}|dms|{{#if:{{#switch:{{{3}}}{{{6}}}|NE|NW|SE|SW=y}}|dm|{{#if:{{#switch:{{{2}}}{{{4}}}|NE|NW|SE|SW=y}}|d|ERROR}}}}}}}}|1={{{1|}}}|2={{{2|}}}|3={{{3|}}}|4={{{4|}}}|5={{{5|}}}|6={{{6|}}}|7={{{7|}}}|8={{{8|}}}|9={{{9|}}}|format={{{format|}}}|name={{{name|}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{pp!--template|small=yes}}{{template doc}}
-->{{#coordinates:
{{#iferror: {{#expr:{{{1|}}}}} | {{{1|}}} | {{formatnum:{{{1|}}} }}
|{{#iferror: {{#expr:{{{2|}}}}} | {{{2|}}} | {{formatnum:{{{2|}}} }}
|{{#iferror: {{#expr:{{{3|}}}}} | {{{3|}}} | {{formatnum:{{{3|}}} }}
|{{#iferror: {{#expr:{{{4|}}}}} | {{{4|}}} | {{formatnum:{{{4|}}} }}
|{{#iferror: {{#expr:{{{5|}}}}} | {{{5|}}} | {{formatnum:{{{5|}}} }}
|{{#iferror: {{#expr:{{{6|}}}}} | {{{6|}}} | {{formatnum:{{{6|}}} }}
|{{#iferror: {{#expr:{{{7|}}}}} | {{{7|}}} | {{formatnum:{{{7|}}} }}
|{{{8|}}}
|{{{9|}}}
|{{#switch:{{{display|}}}
|inline,title
|inline, title
|it
|t
|title,inline
|title={{#switch:{{SUBPAGENAME}}
|doc
|testcases=
|#default={{talk other||primary}}
}}
|#default=
}}
|name={{{name|}}}
}}</includeonly><noinclude>{{pp-template|small=yes}}{{template doc}}
</noinclude>