Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách tiểu hành tinh: 15001–16000”

n
Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Bài đang dịch bởi bot ngày 22-12013 bằng [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot ngày 22-1-2013|Bài đang dịch bởi bot ngày 22-…
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Bài đang dịch bởi bot ngày 22-12013 bằng [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot ngày 22-1-2013|Bài đang dịch bởi bot ngày 22-…)
 
{{List of minor planets/header1|main=yes}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 15001&ndash;1510015001–15100 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15001&ndash;1510015001–15100|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15001&ndash;1510015001–15100}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 15101&ndash;1520015101–15200 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15101&ndash;1520015101–15200|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15101&ndash;1520015101–15200}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 15201&ndash;1530015201–15300 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15201&ndash;1530015201–15300|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15201&ndash;1530015201–15300}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 15301&ndash;1540015301–15400 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15301&ndash;1540015301–15400|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15301&ndash;1540015301–15400}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 15401&ndash;1550015401–15500 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15401&ndash;1550015401–15500|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15401&ndash;1550015401–15500}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 15501&ndash;1560015501–15600 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15501&ndash;1560015501–15600|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15501&ndash;1560015501–15600}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 15601&ndash;1570015601–15700 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15601&ndash;1570015601–15700|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15601&ndash;1570015601–15700}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 15701&ndash;1580015701–15800 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15701&ndash;1580015701–15800|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15701&ndash;1580015701–15800}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 15801&ndash;1590015801–15900 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15801&ndash;1590015801–15900|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15801&ndash;1590015801–15900}}
! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 15901&ndash;1600015901–16000 <small class="editlink noprint">[{{SERVER}}{{localurl:Danh sách các tiểu hành tinh/15901&ndash;1600015901–16000|action=edit}} sửa]</small>
{{:Danh sách các tiểu hành tinh/15901&ndash;1600015901–16000}}
{{List of minor planets/footer}}
 
 
{{DEFAULTSORT:List Of Minor Planets: 15001–16000}}
 
[[Thể loại:Danh sách các tiểu hành tinh theo số|Danh sách các tiểu hành tinh (015001-016000)]]
 
5.681.853

lần sửa đổi