Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Ngọc Hồi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|combatant1=[[Tây Sơn]] (Đại Việt)
|combatant2=[[Đại Thanh]]
|commander1=[[Nguyễn Huệ]]</br>[[Nguyễn Tăng Long]]</br>[[Đặng Xuân Bảo]]
|commander2=[[Hứa Thế Hanh]]</br>[[Thượng Duy Thăng]]</br>[[Trương Triều Long]]
|strength1=?
|strength2=~30.000
9.123

lần sửa đổi