Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bạch huyết”

Trang mới: Bạch huyết: dịch co trong các mạch của hệ bạch huyết. Đây là lớp dịch bao bọc các mô, có nguồn gốc từ máu và dẫn đi theo các mạch bạch huy...
(Trang mới: Bạch huyết: dịch co trong các mạch của hệ bạch huyết. Đây là lớp dịch bao bọc các mô, có nguồn gốc từ máu và dẫn đi theo các mạch bạch huy...)
(Không có sự khác biệt)
1

lần sửa đổi