Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Vương Ngân Hà/Lưu 2008”

==hữu giao tâm bằng==
 
giờ tình cờ thấy anh Hường cũng tự rút bỏ chữ sysop đi ...
LĐ lâu không quen lên tiếng, nay chỉ chúc anh một cái tết "bằng an". Nhiều người sẽ nhận lợi lạc trong các bài về hệ thống động thực vật công đức này không nhỏ.
 
namo shakyamuni 05:44, ngày 1 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Hì hì -- giao hữu bằng tâm hay tâm giao bằng hữu tất cả đều "impermanantimpermanent". Cũng đọc được vài chữ của chàng "Lưu Lynh" và ông Trời Xanh ...lè ở đây.
5.883

lần sửa đổi