Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khu bảo tồn thú săn Selous”

Trang mới: {{Infobox World Heritage Site | WHS = Selous Game Reserve | Image = 200px|Khu bảo tồn thú săn Selous | State Party = [[Image:Flag of Tan...
(Trang mới: {{Infobox World Heritage Site | WHS = Selous Game Reserve | Image = 200px|Khu bảo tồn thú săn Selous | State Party = [[Image:Flag of Tan...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh