Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thác Iguazu”

Trang mới: {{Infobox World Heritage Site | WHS = Thác Iguazu | Image = 300px|center|Aerial view of a section of the waterfalls | State Party = {{ARG}} | T...
(Trang mới: {{Infobox World Heritage Site | WHS = Thác Iguazu | Image = 300px|center|Aerial view of a section of the waterfalls | State Party = {{ARG}} | T...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh