Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vườn quốc gia và bang Redwood”

Trang mới: {{Infobox_protected_area | name = Vườn quốc gia Redwood | iucn_category = II | image = Prairy creek.jpg | caption = | locator_x = | locator_y = | location = [[Califo...
(Trang mới: {{Infobox_protected_area | name = Vườn quốc gia Redwood | iucn_category = II | image = Prairy creek.jpg | caption = | locator_x = | locator_y = | location = [[Califo...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh