Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Vương Ngân Hà/Lưu 2008”

namo shakyamuni 05:44, ngày 1 tháng 2 năm 2008 (UTC)
Hì hì -- giao hữu bằng tâm hay tâm giao bằng hữu tất cả đều "impermanent". Cũng đọc được vài chữ của chàng "Lưu Lynh" và ông Trời Xanh ...lè ở đây.
 
== Anh có thể dịch giúp em đoạn này ko ạ? ==
 
Vince agreed but stubbornly insisted that WCW would eventually meet its demise when all was said and done.
217

lần sửa đổi