Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Huggle”

lít
(lít)
Huggle có thể dùng với các dự án [[Wikimedia]] sau:
 
* [[w:enProject:Huggle|en.wikipedia]]
* [[:simple:Project:Huggle|simple.wikipedia]]
* [[:bg:Project:Huggle|bg.wikipedia]]
* [[:deca:Project:Huggle|deca.wikipedia]]
* [[:esde:Project:Huggle|esde.wikipedia]]
* [[:fres:Project:Huggle|fres.wikipedia]]
* [[:jafr:Project:Huggle|jafr.wikipedia]] <small>(thử nghiệm)</small>
* [[:hi:Project:Huggle|hi.wikipedia]]
* [[:nl:|nl.wikipedia]] <small>(thử nghiệm, chỉ dành cho [[:nl:Wikipedia:Administrators|bảo quản viên]])</small>
* [[:noja:Project:Huggle|noja.wikipedia]] <small>(thử nghiệm)</small>
* [[:ornl:Project:Huggle|ornl.wikipedia]]
* [[:ptno:Project:Huggle|ptno.wikipedia]]
* [[:ruor:Project:Huggle|ruor.wikipedia]]
* [[:svpt:Project:Huggle|svpt.wikipedia]]
* [[:zhru:Project:Huggle|zhru.wikipedia]]
* [[:hisv:Project:Huggle|hisv.wikipedia]]
* [[:kmzh:Project:Huggle|kmzh.wikipedia]] <small>đang được cấu hình</small>
* [[w:km:Project:Huggle|vikm.wikipedia]] <small>(thửđang nghiệm,được chỉcấu dành cho [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]])hình</small>
* [[:nlvi:Project:Huggle|nlvi.wikipedia]] <small>(thử nghiệm, chỉ dành cho [[:nl:Wikipedia:AdministratorsBảo quản viên|bảo quản viên]])</small>
* [http://huggle.wmflabs.org/wiki Huggle wiki] (khu vực phát triển)
* [[:testwiki:Project:Huggle|test.wikipedia]]
 
== Tải về và cài đặt ==
17

lần sửa đổi