Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Dự án/Âm nhạc”

===Bài viết===
{{col-begin}}
{{col-23}}
====;Nghệ sĩ====
* {{classicon|FA}} [[Brian Epstein]]
* {{classicon|FA}} [[Christina Aguilera]]
* {{classicon|FA}} [[Destiny's Child]]
* {{classicon|FA}} [[Selena]]
* {{classicon|FA}} [[Tùng Dương]]
{{col-23}}
====;Album/ Đĩa đơn====
* {{classicon|FA}} ''[[Channel Orange]]''
* {{classicon|FA}} ''[[Help! (album)|Help!]]''
{{col-3}}
;Khác
* {{classicon|FA}} [[Brian Epstein]]
{{col-end}}