Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Stripped (album của Christina Aguilera)”

|- style="text-align:center;"
! style="text-align:center;" rowspan="2"| Năm
! style="text-align:center;" rowspan="2" style="width:14em16em;"| Đĩa đơn
! style="text-align:center;" colspan="8"| Vị trí xếp hạng cao nhất
! align="center" rowspan="2" style="width:14em;"| [[Chứng nhận doanh số đĩa thu âm|Chứng nhận]]<br>{{small|(dựa theo doanh số)}}
492

lần sửa đổi