Khác biệt giữa các bản “Cấu trúc phân chia công việc”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
'''Cấu trúc phân chia công việc''' hay '''cơ cấu phân chia công việc''' ([[tiếng Anh]]: ''Work breakdown structure'', (''WBS'')) trong [[quản lý dự án]] và trong [[kỹ thuật hệ thống]], là một bản đề cương định hướng cho việc phân chia một [[dự án]] thành các thành phần nhỏ hơn. Nó xác định và hợp nhóm các yếu tố công việc rời rạc của một dự án theo cách giúp cho việc tổ chức và xác định tổng quát phạm vi công việc của dự án.<ref name="BAH">Booz, Allen & Hamilton [http://science.energy.gov/~/media/opa/powerpoint/Final_Module_2.ppt Earned Value Management Tutorial Module 2: Work Breakdown Structure], [http://science.energy.gov/opa/project-management/tools-and-resources/ Office of Science, Tools & Resources for Project Management], science.energy.gov. Accessed 27. Dec 2011.</ref>
 
Thành phần của cấu trúc phân chia công việc có thể là [[sản phẩm]], gói [[dữ liệu]], gói [[dịch vụ]], gói công việc, hay một tổ hợp bất kỳ nào đó. Cơ cấu phân chia công việc cũng cung cấp khuôn khổ cần thiết cho việc lập dự toán chi tiết và kiểm soát chi phí, cùng với việc cung cấp hướng dẫn cho việc phát triển và kiểm soát [[tiến độ]].<ref name="BAH"/>
 
Cấu trúc phân chia công việc chính là một bản phân cấp dự án thành các phân đoạn, hạng mục, gói dịch vụ, [[gói công việc]]. Nó là một cấu trúc dạng cây, mà mỗi nhánh của nó thể hiện những nỗ lực cần thiết để đạt được từng mục tiêu cụ thể (như một chương trình, một dự án, hay hợp đồng).<ref name="NASA01">NASA (2001). NASA NPR 9501.2D. May 23, 2001.</ref>
 
== Chú thích và trích dẫn ==