Khác biệt giữa các bản “Cỏ tranh”

{{Commonscat|Imperata cylindrica}}
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.duoclieu.org/2011/12/co-tranh-than-re-bach-mao-can-rhizoma.html CỎCỏ TRANHtranh (Thân rễ) - Bạch mao căn - Rhizoma Imperatae cylindricae]
* [http://www.thaythuoccuaban.com/vithuoc/vithuoc2/cotranh.htm Cỏ tranh - vị thuốc đông y]
* [http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=433:bach-mao-can&catid=278:cay-thuoc-vi-thuoc&Itemid=4 Bạch Mao Căn (白茅根) Rhizoma Imperatae]