Khác biệt giữa các bản “Quan nữ tử”

không có tóm lược sửa đổi
(QUAN NỮ TỬ)
'''Quan Nữnữ Tửtử''' là bậc ''Bát Phẩm trong Hậu Cung [[Nhà Thanh]] (bậc quan thấp nhất trong Hậu Cung).
{{Chất lượng kém|ngày=16
|tháng=02
|năm=2013
|lý do={{{1}}}}}
==Vị Trí==
 
cấpCấp bậc '''Quanquan Nữnữ Tử'''tử cũng không hơn kém gì so với ''Cungcung Nữ''nữ .Dù- dù gì cũng là 1 ''Cungcung Nữ''nữ hầu hạ qua ''đêm'' cho [[Hoàng Đế]] ( Bậc Quan ''THẤP NHẤT'' trong Hậu Cung ) .
'''Quan Nữ Tử''' là bậc ''Bát Phẩm trong Hậu Cung [[Nhà Thanh]]
 
Nếu [[Hoàng Đế]] sủng ái thì có thể phong thành ''Đáp Ứng'' ( ''thất phẩm'' ).
cấp bậc '''Quan Nữ Tử''' cũng không hơn kém gì so với ''Cung Nữ'' .Dù gì cũng là 1 ''Cung Nữ'' hầu hạ qua ''đêm'' cho [[Hoàng Đế]] ( Bậc Quan ''THẤP NHẤT'' trong Hậu Cung )
 
Nếu [[Hoàng Đế]] sủng ái thì có thể phong thành ''Đáp Ứng'' ( ''thất phẩm'' )
15.917

lần sửa đổi