Khác biệt giữa các bản “Hàn Quyết”

không có tóm lược sửa đổi
| vợ =
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Hàn Vô Kị]] <br> [[Hàn Khởi]]
| tên đầy đủ = Hàn Quyết
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủ
Năm [[566 TCN]], Hàn Quyết tuổi đã cao, thấy [[Tuân Oanh]] lập được nhiều công trạng, bèn xin Tấn Điệu công cho cáo lão, nhường ngôi Chính khanh cho Tuân Oanh. Điệu công chấp thuận.
 
Sau không rõ Hàn Quyết mất năm nào. SauDo con trưởng của ông là Hàn Vô Kị bị bệnh nan y nên sau khi ông mất, con ôngthứ là [[Hàn Khởi]] lên thế tập, tức Hàn Tuyên tử.
==Xem thêm==
*[[Triệu Thuẫn]]