Khác biệt giữa các bản “Chữ ký điện tử”

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký như sau:
 
- 01 Bản đăng ký sử dụng [[http://chukyso.info dịch vụ chữ ký số|http://chukyso.info]]
 
- 02 Bản hợp đồng sử dụng dịch vụ chữ ký số
 
- 01 Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 
- 01 Bản sao công chứng giấy đăng ký thuế (Nếu có)
- 01 Bản sao CMND/Hộ chiếu người đại diện pháp luật
 
- 01 Bản sao CMND/Hộ chiếu người đại diện pháp luật
 
== Những sử dụng giả luật của chữ ký điện tử ==
Người dùng vô danh