Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài”

#'''Xoá'''. Đúng ra là cần xoá ngay. [[Thành viên:Conbo|conbo]] 17:02, ngày 3 tháng 2 năm 2008 (UTC)
#'''Xóa''' vì tiêu chuẩn. [[Thành viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] ([[Thảo luận Thành viên:Mekong Bluesman|thảo luận]]) 15:04, ngày 4 tháng 2 năm 2008 (UTC)
#'''Xóa'''. [[Thành viên:Viethavvh|Khương Việt Hà]] ([[Thảo luận Thành viên:Viethavvh|thảo luận]]) 19:55, ngày 8 tháng 2 năm 2008 (UTC)
 
;Giữ
26.420

lần sửa đổi