Khác biệt giữa các bản “Mét khối”

n
Đã huỷ sửa đổi của Moivietnam (thảo luận | cấm), quay về phiên bản của VolkovBot.
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
n (Đã huỷ sửa đổi của Moivietnam (thảo luận | cấm), quay về phiên bản của VolkovBot.)