Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thông lượng”

không có tóm lược sửa đổi
(+interwiki)
Không có tóm lược sửa đổi
'''Thông lượng''' của một dòng chảy qua một bề mặt là lượng của dòng chảy đi qua một đơn vị đobề [[diệnmặt tích]]đó trong một đơn vị đo [[thời gian]].
 
Nếu dòng chảy là dòng nước, lượng của dòng chảy có thể do bằng [[thể tích]] hay [[khối lượng]]. Nếu dòng chảy là [[bức xạ điện từ]], lượng có thể là số hạt [[photon]], trong trường hợp bức xạ [[đơn sắc]], hay [[năng lượng]].
 
Với dòng các hạt [[ánh sáng]], thông lượng còn được gọi là '''quang thông'''. Với dòng là các hạt [[điện tích]], thông lượng còn được gọi là [[dòng điện]].
 
==Mật độ thông lượng==
'''Mật độ thông lượng''' là lượng của dòng chảy qua một đơn vị [[diện tích]] vuông góc với dòng chảy, trong một đơn vị thời gian. Như vậy mật độ thông lượng bằng thông lượng chia cho diện tích vuông góc với dòng chảy.
 
Với dòng là các hạt điện tích, mật độ thông lượng còn gọi là [[mật độ dòng điện]].
 
{{sơ thảo}}
Người dùng vô danh