Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Tông chủ họ Hàn}}
{{Lục khanh nước Tấn}}
{{Chính khanh nước Tấn}}
[[Thể loại:Nhân vật quân sự Xuân Thu]]
[[Thể loại:Nhân vật chính trị Xuân Thu]]