Khác biệt giữa các bản “Frederik Willem de Klerk”

không có tóm lược sửa đổi
{{viên chức|
| name = Frederik Willem de Klerk <br />Tổng thống Nam Phi
| image =Frederik WillemF. W. de Klerk 2012.jpg|250px
| order = [[Tồng thống Nam Phi]] thứ 9<br /><small>2nd Executive State President</small>
| term_start = 15 tháng 8, 1989