Khác biệt giữa các bản “Tiên Chẩn”

không có tóm lược sửa đổi
==Chú thích==
{{Tham khảo}}
{{s-start}}
{{s-hou|[[Chính khanh nước Tấn]]|||627 TCN||name=[[Tiên Chẩn]]}}
{{s-reg}}
{{s-bef|before=[[Khước Cốc]]}}
{{s-ttl|title=Chính khanh nước Tấn|Chính khanh nước Tấn]]|years=[[632 TCN]] – [[627 TCN]]}}
{{s-aft|after= [[Tiên Thả Cư]]}}
{{S-end}}
{{Lục khanh nước Tấn}}
{{Chính khanh nước Tấn}}
[[Thể loại:Nhân vật quân sự Xuân Thu]]