Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tông chủ họ Điền”

không có tóm lược sửa đổi
|belowstyle = background:#CCCC66;
|list1 = <span style="font-size:110%"> [[Điền Hoàn|Kính Trọng]] {{•}} [[Điền Trĩ|Mạnh Di]] {{•}} [[Điền Mẫn|Mạnh Trang]] {{•}} [[Điền Tu Vô|Văn tử]] {{•}} [[Điền Vô Vũ|Hoàn tử]] {{•}} [[Điền Khai|Vũ tử]] {{•}} [[Điền Khất|Hy tử]] {{•}} [[Điền Hằng|Thành tử]] {{•}} [[Điền Bàn|Tương tử]] {{•}} [[Điền Bạch|Trang tử]] {{•}} [[Điền Điệu tử|Điệu tử]] {{•}} [[Tề Thái công (Điền Tề)|Hòa]] </span>
|below= [[Bản mẫu:Vua Điền Tề|Vua Điền Tề]] {{•}} [[Bản mẫu:LụcKhanh khanhđại phu nước Tấn|LụcKhanh đại phu nước khanhTấn]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Triệu|Triệu]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Ngụy|Ngụy]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Hàn|Hàn]] {{•}} [[Bản mẫu:Tông chủ họ Điền|Điền]] {{•}} [[Bản mẫu:Tam Hoàn|Tam Hoàn]]
}}
<noinclude>