Khác biệt giữa các bản “Hoàng Hữu Phước”

n
Khi còn là sinh viên, ông từng viết thư cho Tổng bí thư [[Đảng Cộng sản Hoa Kỳ]] nhằm tìm hiểu của người Cộng sản ở đất nước tư bản như [[Mỹ]]. Sau khi gửi thư đi ba tháng, ông đã nhận được thư trả lời của Tổng bí thư Đảng cộng sản Hoa Kỳ.<ref name=vnn/>
 
Trước khi nổ ra [[chiến tranh Iraq]], ông Hoàng Hữu Phước đã dùng bút hiệu "Lăng Tần Hoàng Hữu Phước" để gửi thư cho nhà lãnh đạo Iraq [[Saddam HuseinHussein]] để hiến kế liên hoành với mục đích tránh chiến tranh. Trong đó, ông Hoàng Hữu Phước đề nghị Saddam HuseinHussein cử mình làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền để đi công du các nước, tạo thế chân vạc để ngăn cản Hoa Kỳ gây chiến. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iraq đã không phúc đáp lại lời đề nghị của ông.<ref name=vnn/>
 
Trong bài phát biểu tại Quốc hội ngày 17 tháng 11 năm 2011, ông đã đề nghị Quốc hội loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, trong đó ông có đưa ra những luận điểm như: "''[[Biểu tình]] là hành động để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ của nước mình''" và "''Đa số công dân sẽ không ủng hộ Luật biểu tình vì bản chất dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng gây ra biến loạn''".<ref name=sgtt>{{chú thích web|title=Biểu tình là để chống lại chính phủ nước mình|url=http://sgtt.vn/Goc-nhin/155861/Bieu-tinh-la-de-chong-lai-chinh-phu-nuoc-minh-.html|publisher=Sài Gòn Tiếp thị|accessdate=2013-02-16}}</ref>